Hur kommer dina anställda att veta
säkerhetsrutiner för ditt företag?

Hur bygger du säkerhetskultur?

När du försöker bygga en kultur inom ditt företag är det första steget få alla på samma sida.

Säkerhetspolicyer är ett av de första stegen när du utvecklar ditt företags ställningstagande till vanliga informationstekniska risker.

Att läsa och acceptera ditt företags säkerhetspolicy är en av de första saker en nyanställd bör göra. 

Täcker du det grundläggande?

Undrar om du saknas grundläggande säkerhetspolicyer?

Du kan göra en snabb kontroll av frågar kollegor om ditt företags hållning på någon av policyerna nedan.

Letar efter lite hjälp sätta ihop dem?

Välj de policyer du vill ha för att diskutera nedan så kontaktar vi dig med information om vilka policyer du behöver hjälp med att skapa!